torsdag 18 januari 2018

Livsstilsprojekt

Till elever och vårdnadshavare på Trojenborgsskolan

Livsstil Skänninge

Elevrådet på Trojenborgsskolan vill ha ett livstilssprojket. Det innebär att de under sin högstadietid avstår från alkohol, tobak och droger samt lever en hälsosam livsstil.
Inspiration och idéer har hämtats från grannkommunen Vadstena som haft detta under 21 år för sina elever på Petri Magniskolan.
Två lärare på Trojenborgsskolan, Caroline Appelqvist och Tommy Adolfsson, har i sina tjänster tid att hjälpa och organisera livstilssprojketet tillsammans med mig och elevrådet.
Skolrådet med föräldrarepresentanter är mycket positiva till projektet.
Vi har kontakt och sponsring med Blåklintsbuss, Lions, Rotary, Intersportbutiken i Mjölby samt Vadstena Sparbank inledningsvis.
Vi kommer från och med vårterminen 2018 erbjuda eleverna att skriva på antidrogkontrakt (se ytterligare information på nästa sida). Ett förtydligande angående de pengar eller snarare fondandelar som delas ut av Vadstena Sparbank i samband med att man slutar åk 9 är att det är minst fondandelar för 10 000 kronor som delas ut till de som hållit kontraktet i åk 8 och 9. Likaledes summan 20 000 kronor för de elever som nu går i årskurs 7.
I kontraktet förbinder man sig att avstå från tobak, alkoholhaltiga drycker (mer än 2.25 volymprocent alkohol) samt dopningsmedel och narkotiska preparat. Kontraktet innebär ett antal förmåner och man får delta i livsstilsresor ordnade av skolan. I vår kommer vi att besöka Prison Island i Linköping samt ha en Volleyboll-turnering på skolan. Mer information kommer senare.
Har du frågor om projektet?
Kontakta:

Mats Olsson, 0142-858 32, mats.olsson@mjolby.se
Tommy Adolfsson, 0142-858 34, tommy.adolfsson@edu.mjolby.se
Caroline Appelqvist, 0142-858 34, caroline.appelqvist@edu.mjolby.seKontraktsinformation

A. Kontrakt med sparande i Vadstena Sparbank. Minst 100 kronor/månad i en fond. De elever i årskursen som fullföljer A-kontrakt grundskoletiden ut, inte avbryter sitt sparande eller tar ut pengar får dela jämnt på 10 000 kronor om man går i åk 8 och 20 000 kronor för de som går i åk 7. Vadstena Sparbank kontaktar respektive förälder om hur sparandet ska läggas upp när kontraktet är signerat och klart. För de elever som går ut åk 9 nu i vår så erbjuder vi endast B-kontrakt. Eleverna som går i årskurs 6 får börja fondspara när de börjar årskurs 7 i höst men kan naturligtvis skriva på ett B-kontrakt. Man erhåller ett förmånskort som berättigar till Ⅰ. 10 % rabatt på Intersport i Mjölby. En lista med andra butiker kommer senare. Ⅱ. Delta i utlottning av priser vid skolavslutningen och andra särskilda tillfällen. Ⅲ. Delta i särskilda arrangemang som ordnas av skolan

B. Kontrakt utan sparande och utan möjlighet att får dela på pengar men med förmånskortets alla fördelar


Vi väljer att skicka hem kontrakten till alla elever i åk 6 till och med 9. Vi är tacksamma om Ni fyller i talongen och lämnar tillbaka den med ett av kontakten påskrivet. Lämna även tillbaka det kontrakt Ni inte väljer. Väljer Ni att inte skriva på något av kontrakten så lämna tillbaka dem tillsammans med ifylld talong. Hela det här upplägget är beroende av att vi litar på elevernas ärlighet mot sig själva, mot varandra och mot skolan, företagen, föreningarna och Vadstena Sparbank. Klarar man inte att hålla kontraktet så måste man bryta det. Vill man försöka igen kan man efter sex månaders karens skriva på ett nytt kontrakt men då inte möjligheten att vinna priser på skolavslutningen eller att dela på pengar.tisdag 16 januari 2018

v 3 6EF

Måndag

Tisdag      Matteläxa arbetsblad 21

Onsdag     

Torsdag    Eng: skriva om bild i workbook s 29. Minst 10 meningar

Fredag     Hk: Diskprov

                Skridskoresa till Motala.  Samling i hemklassrummet kl 08.10. Tåg 8. 45 sedan tillbaka                  till lunch.Lektioner som vanligt på em (dock inga idrottskläder till em).  
                MEDTAG: Skridskor, matsäck, hjälm och ev klubba.


Ha en fortsatt trevlig vecka önskar Solbritt & Gunilla!

v 3 6AB

Måndag

Tisdag      Matteläxa arbetsblad 21

Onsdag     Hk: Diskprov

Torsdag    Eng: skriva om bild i workbook s 29. Minst 10 meningar

Fredag    Skridskoresa till Motala.  Samling i hemklassrummet kl 08.10. Tåg 8. 45 sedan tillbaka till lunch.Lektioner som vanligt på em (dock inga idrottskläder till em).  MEDTAG: Skridskor, matsäck, hjälm och ev klubba.

Ha en fortsatt trevlig vecka önskar Svenne & Anna

måndag 15 januari 2018

6CD

Vecka 3
Vi har kommit igång bra med skolarbetet, här kommer info om kommande vecka.


Måndag:

Tisdag: Matteläxa arbetsblad 21

Onsdag: Engelska läxa, skriva om bild i workbook s 29. Minst 10 meningar

Torsdag:

Fredag: Skridskoresa till Motala. Tåg 8. 45 tillbaka till lunch.Lektioner som vanligt på em (dock inga idrottskläder till em).  MEDTAG; Skridskor, matsäck, hjälm och ev klubba.

Ha en fin vecka! / Mvh Maria och Gustaf

måndag 18 december 2017

v 51 6AB

Måndag

Tisdag

Onsdag     Ma-prov

Torsdag     Julavslutning - Samling i klassrummet kl 8.10. Vi äter gröt och skinksmörgås till lunch. Skoldagen slutar kl 12.00. Bussar går hem kl 12.15.


God Jul & Gott Nytt År önskar Svenne och Anna

Julbrev från rektorn

Till vårdnadshavare på Trojenborgsskolan


Hej,

Jag vill tacka er vårdnadshavare för samarbete och engagemang under denna termin. Många av er slöt upp och tog del av våra olika budskap under föräldramöten under hösten och Trojenborgsskolans skolråd var välbesökt med god representation från skolans klasser.

Jag har beslutat att vi skickar hem betygen till er under mellandagarna. Skälet är att vi vill ”läsa in i kaklet” för att eleverna ska få så goda resultat som möjligt. Alla elever har haft möjlighet att fråga sina respektive lärare om de är osäkra eller vill ha ett besked innan vi går på jullov.

Elevrådet har nu tillsammans med mig, Tommy Adolfsson och Caroline Appelqvist arbetat fram ett Livsstilskontrakt till vårterminen. Eleverna har tillsammans med lärarna varit på studiebesök i Vadstena på Petri Magniskolan för att ta del av deras erfarenheter. Det är två typer av kontrakt, det ena innebär, förutom en hälsosammare livsstil med löften att avstå alkohol, tobak, narkotika eller andra droger ett månatligt sparande i Vadstena Sparbank. Det andra handlar enbart om ett åtagande att avstå alkohol, tobak, narkotika eller andra droger intill det att man slutar åk 9 på Trojenborgsskolan. Vi kommer att skicka hem mer och detaljerad information om detta i början på terminen. Förutom Vadstena Sparbank så har Lions, Rotary och Intersport i Mjölby ställt sig positiva att hjälpa oss med sponsring för att uppmuntra en hälsosammare livsstil under högstadietiden.

Skolskjutsarna avgår klockan 12.15 på torsdag den 21/12 och eleverna har fått gröt och skinksmörgås innan i skolbespisningen. Vårterminen startar tisdagen den 9 januari och vi läser enligt ordinarie schema samt serverar skollunch som vanligt.

Med förhoppning om fortsatt gott samarbete vill jag och min personal önskar er God Jul och Gott Nytt år.


Skänninge 2017-12-18

Mats Olsson, rektor   


6 CD vecka 51

Sista veckan innan Jullov!!


Tisdag:  Matteprov kap 2


Onsdag:


Torsdag: JULAVSLUTNING med klassen fram till lunch. Lunch serveras 11.40
                Skolbussar hem kl 12.15


Övrigt: Eleverna uppmanas fundera på om de vill byta elevens val inför nästa termin. De har möjlighet att byta första skolveckan i januari.


Tack för en rolig och givande termin!


Vi önskar er God Jul och ett Gott Nytt År!
/Maria och Gustaf